כל השירותים

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים – מימון מקרנות בערבות המדינה ואחרות…

הלוואה בערבות המדינה – מסלול לנפגעי קורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

תנאי ההלוואה

המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

סכום הלוואה מקסימלי  : עד  24% מהמחזור השנתי של 2019.

בטוחות: העמדת בטוחה בשיעור של 5% מגובה ההלוואה המאושרת.

תקופת הלוואה:

* הלוואה לתקופה של  עד 5 שנים.

* אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים.

עמלת הבדיקה הכלכלית: פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית.

זמני טיפול בבקשה:

זמני טיפול בבדיקת הבקשה לקבלת הלוואה במסלול זה יקוצרו לעד 7 ימי עבודה בבנק הנבחר.

הגוף המתאם יקצר ככל הניתן את זמני הטיפול בבקשות הלוואה במסלול ייעודי זה.

תהליך בקשת ובחינת ההלוואה:

הבקשה תוגש ישירות דרך אתר משרד האוצר לבנק הנבחר, וככל שהמלצתו תהיה חיובית, היא תעלה לדיון בוועדת אשראי באחת מהשותפויות הפיננסיות שהוגדרו כמטפלות בבנק שנבחר על ידי בעל העסק.

 

פנו עכשיו למוקד ספירלי 054-555-4588 ויחד נעזור לכם להתגבר על הנגיף!

 

ספירלי מאפשרת לכם חברות ועסקים לבדוק חינם את זכאותכם ואת ההיתכנות הכלכלית לקבלת מימון מקרנות ממשלתיות ופילנטרופיות מגוונות. במידה והנכם זכאים תוכלו להגיש באמצעותנו בקשה מפורטת ומעמיקה המציגה את צרכיו הכלכליים של העסק לצורך בדיקת הגופים המממנים ואישורו המוצלח של המימון.

חשוב! ניתן להמשיך להגיש בקשות במסלולים הרגילים.

בימי שגרה מימון הניתן באמצעות קרנות בערבות המדינה ואחרות מתבצע באמצעות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים הניתנות ברוב המקרים למטרות הקמת עסקים חדשים, לרכישת, פיתוח והרחבת עסקים קיימים או תפעולם השוטף, אשר הינם בעלי ערך מוסף פוטנציאלי לאזורם ואשר ההלוואה תאפשר להם להתרחב בתחומים כמו הגדלת מצבת העובדים, ייצור מוצרים חדשים, הגדלת היצוא וחדירה לשווקים חדשים, ולעתים גם לפירעון אשראי בנקאי קיים.

הזכאים לקבלת מימון מקרנות בערבות המדינה ואחרות הם עסקים המאוגדים בישראל, שאין להם חובות כלשהם לרשויות המס והינם בעלי היסטוריה פיננסית תקינה. פריסת ההלוואות הינה עד חמש שנים וניתנת תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן. כנגד ההלוואה מבוקשת בד"כ העמדת ביטחונות בין 10% ל- 30%, תלוי בותק העסק, וערבות אישית של הבעלים. שיעור הריבית על ההלוואות הינו כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ומאושר ע"י ועדת הקרן.

סכומי ההלוואות נקבעים על פי פרמטרים שונים שקובעת כל הקרן כמו טיב העסק, סוג המימון ומחזור המכירות השנתי. סכום המימון המקסימלי עומד כיום על 8 מליון ש"ח.

ריכזנו עבורכם מידע על מספר קרנות עיקריות. לפרטים לחצו על הלשוניות הבאות:

הלוואה בערבות המדינה - מסלול לנפגעי קורונה

הלוואה בערבות המדינה – מסלול לנפגעי קורונה

 

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

תנאי ההלוואה

המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

סכום הלוואה מקסימלי  : עד  24% מהמחזור השנתי של 2019.

בטוחות: העמדת בטוחה בשיעור של 5% מגובה ההלוואה המאושרת.

תקופת הלוואה:

* הלוואה לתקופה של  עד 5 שנים.

* אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים.

עמלת הבדיקה הכלכלית: פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית.

זמני טיפול בבקשה:

זמני טיפול בבדיקת הבקשה לקבלת הלוואה במסלול זה יקוצרו לעד 7 ימי עבודה בבנק הנבחר.

הגוף המתאם יקצר ככל הניתן את זמני הטיפול בבקשות הלוואה במסלול ייעודי זה.

תהליך בקשת ובחינת ההלוואה:

הבקשה תוגש ישירות דרך אתר משרד האוצר לבנק הנבחר, וככל שהמלצתו תהיה חיובית, היא תעלה לדיון בוועדת אשראי באחת מהשותפויות הפיננסיות שהוגדרו כמטפלות בבנק שנבחר על ידי בעל העסק.

 

פנו עכשיו למוקד ספירלי 054-555-4588 ויחד נעזור לכם להתגבר על הנגיף!

קרן הלוואות לעסקים בלעדית עד 3 מיליון ש"ח בריבית הזולה בשוק!!!

מטרת הקרן:

סיוע לעסקים בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים ובלוחות זמנים קצרים.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנק לעסקים בעלי פוטנציאל צמיחה.  

 הלוואות אלו ניתנות למטרות הבאות:

א. הרחבת עסק קיים. 

ב. פיתוח או תפעול שוטף ( הון חוזר).

תנאי ההלוואה:

סכום ההלוואה המקסימלי  עד 3,000,000 ש"ח.

תקופת ההלוואה תקופת ההלוואה לא תעלה על 7 שנים, כולל תקופת גרייס של 24 חודשים.

ביטחונות לפי שיקול דעת המממן.

ריביתפריים מינוס 0.1% (כיום 1.5% לשנה)

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן:

העסק המאוגד בישראל.

חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל ואף אינם מועמדים להגבלה.

אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו, העסק אינו מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק ואין ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

השימוש בכספי ההלוואה אך ורק למטרות שיפורטו בתכנית העסקית המאושרת ולא לכל מטרה אחרת.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 054-555-45-88.

קרן פועלים לעסקים

ב- 03/2016 החלה לפעול קרן חדשה לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון .

מטרת הקרן:

סיוע לעסקים בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים, ובלוחות זמנים קצרים.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנק לחברות ועסקים אשר ישנה הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל צמיחה.  

 הלוואות אלו ניתנות למטרות הבאות:

א.    הרחבת עסק קיים.

ב. פיתוח או תפעול שוטף ( הון חוזר).

ג. פירעון הלוואה /אשראי ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.

ד. עסקים בהקמה

מסלולי ההלוואות:

א. מסלול הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

ב. מסלול השקעות הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

ג. מסלול עסקים בהקמה מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

תנאי ההלוואה:

· סכום ההלוואה המקסימלי  עד 10% ממחזור הכנסות העסק בשנה הקודמת או עד 2 מיליון ₪ (הנמוך מביניהם).

· תקופת ההלוואה תקופת ההלוואה לא תעלה על שש שנים, כולל תקופת גרייס של 12 חודשים.

· ביטחונות ביטחונות מכל סוג של 25% מסך ההלוואה המאושרת.

· עמלות הקצאת אשראי לא תגבה עמלה על הקצאת האשראי.

· ערבויות  – קיימת דרישה לערבות בעלי המניות.

· ריביתעד פריים + 1.9%.

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן:

· העסק המאוגד בישראל.

· מחזור שנתי: עד 25 מיליון ₪.

· היעדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.

· חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל ואף אינם מועמדים להגבלה.

· אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו, העסק אינו מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק ואין ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

· לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כפגום בחשבונות הלווה.

· השימוש בכספי ההלוואה אך ורק למטרות שיפורטו בתכנית העסקית המאושרת ולא לכל מטרה אחרת.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

החל מאפריל 2012 פועלת קרן מאוחדת לעסקים קטנים ובינוניים, בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪, שמטרה להעמיד מימון בערבות מדינה לעסקים בעלי פוטנציאל התפתחות ויצירת מקומות עבודה חדשים. המימון מועמד באמצעות הלוואות מהבנקים פועלים, אוצר החייל, מזרחי-טפחות ומרכנתיל-דיסקונט, ולאחר בדיקה כלכלית של גופים מתאמים מטעם המדינה וועדת אשראי.

ההלוואות ניתנות למטרות הקמת עסקים חדשים, רכישת עסקים קיימים, פיתוח והרחבת עסקים קיימים או תפעולם השוטף, ולפירעון אשראי בנקאי קיים (בשיעור מוגבל).

מי זכאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה:

 • המבקש הינו עסק המאוגד בישראל.
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל.
 • חשבונות העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים ו/או מוגבלים או מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו כנגד העסק ו/או בעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ"חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת "קרן העולה העצמאי" אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך בבנק כלשהו או הלוואה במסגרת "קרן היצואנים" בבנק כלשהו.

תנאי ההלוואות:

 • פריסה עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן.
 • ביטחונות בין 10% ל- 25% תלוי בותק העסק.
 • הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70% – 85% מגובה ההלוואה.
 • ערבות אישית של הבעלים.
 • הלוואות באחד מהמסלולים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.
 • שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

סכומי ההלוואות:

 • הלוואות עד 100,000 שקל במסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול – לעסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון שקל.
 • הלוואות עד 500,000 שקל – לעסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון שקל.
 • לעסק בעל מחזור מכירות שנתי (בשנה שקדמה לבקשה) בין 6.25 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל – גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.
 • מסלול מיוחד – עסקים בהקמה: היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 שקל הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה. סך ההלוואה המקסימלי 500,000 שקל (כאשר ה- 200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

דרומה צפונה עידן העתיד בע"מ – הלוואות לעסקים קטנים בצפון ובדרום

קרן לתן הלוואות לעסקים קטנים בצפון ובדרום בתנאים מיוחדים ונוחים.

מי זכאי לקבלת הלוואה מהקרן:

 • עסקים תעשייתיים, יצרניים ומוטי יצוא.
 • עסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של 3-22 מיליון ₪.
 • עסקים בעלי ערך מוסף פוטנציאלי לאזורם.
 • עסקים שההלוואה תאפשר להם להתרחב בתחומים כמו הגדלת מצבת העובדים, ייצור מוצרים חדשים, הגדלת היצוא וחדירה לשווקים חדשים.

תנאי ההלוואות:

 • סכום הלוואה – עד 2 מיליון ₪.
 • תקופת ההלוואה – עד 5 שנים עם תקופת גרייס של עד חצי שנה על הקרן.
 • ריבית חסרת תקדים של פריים + 0.5% בלבד.

 

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל-משגב וקרן גליל מערבי

קרן למתן הלוואות בנקאיות לפתיחת עסק או פיתוח והרחבת עסק קיים המיועדת לבעלי עסקים בכרמיאל ומשגב.

תנאי ההלוואות:

 • סכום עד 300,000 ש"ח
 • ההלוואה ניתנת לכל שימוש עסקי.
 • תקופת פירעון עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס.
 • ריבית בשיעור פריים + 0.6%.
 • עד 70% בטחונות בערבות הקרן והיתרה על פי סיכום עם הבנק.
 • מתבצע ע"י בנק אוצר החייל
 • ממומן בחלקו ע"י קרן פיטסבורג / איגוד קהילות מרכז ארה"ב.
 • עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה – 50% הנחה מתעריף העמלה המקובל בבנק אוצר החייל.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

קרן סולם

קרן למתן הלוואות לבעלי עסקים מהמגזר הערבי אשר נתקלים בקושי לקבל הלוואה.

תנאי ההלוואות:

 • הוכחת הון עצמי של 20% מתוכנית ההשקעה.
 • סכום עד 135,000 ₪.
 • תקופת פירעון עד 5 שנים.
 • ריבית בשיעור פריים + 2%
 • בטחונות – 2 ערבים לגבי הלוואות מעל 60 אלף ₪ וערב אחד לגבי הלוואות קטנות.
 • מתבצע ע"י בנק מרכנתיל דיסקונט.
 • הקרן מספקת לבנק מרכנתיל דיסקונט ערבות בשיעור 50%.
 • עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה – 50% הנחה מתעריף העמלה המקובל בבנק.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

הלוואות ללא ריבית לעסקים קטנים להקמה ולפיתוח עסק או למימון הון חוזר

קרן למתן הלוואות חוץ בנקאיות לכלל העסקים הקטנים לצורך הקמת עסק חדש, לצורך פיתוח עסק קיים הקיים לפחות ששה חודשים, או לצורך מימון הון חוזר. הנ"ל ללא תלות בקבלת הלוואות ממקור אחר.

תנאי ההלוואות:

 • עסק שמחזור החודשי שלו אינו עולה על 150,000 ₪.
 • סכום ההלוואה הוא עד 90,000 ₪.
 • תקופת פירעון עד 40 חודשים.
 • ללא ריבית.
 • בטחונות – 3 ערבים

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

קרן הגליל

קרן למתן הלוואות למיזמים ועסקים בתחומי תעשייה, תיירות וחקלאות באזור הגליל.

תנאי ההלוואות:

 • סכום 80,000 עד 160,000 ₪.
 • הלוואות גבוהות יותר יינתנו באישור וועדת הלוואות בהתאם להשפעת העסק על הפעילות הכלכלית בגליל.
 • תקופת פירעון עד 4 שנים ללא תקופת גרייס.
 • קיימת אפשרות לתשלומים בעלי ערך שונה.
 • ללא ריבית.
 • בטחונות – 3 ערבים הלוואות עד 80,000 ₪ , 4 ערבים הלוואות מ- 80,000 – 200,000 ₪.
 • הון עצמי של 20% מסכום ההלוואה.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

קרן בוסטון

קרן למתן הלוואות לצורך הקמה או הרחבה של עסק קיים ליזמים או בעלי עסקים בחיפה והסביבה.

תנאי ההלוואות:

 • סכום עד 100,000 ₪.
 • תקופת פירעון עד 3 שנים.
 • ריבית שנתית בשיעור 2% ללא הצמדה וללא פריים.
 • בטחונות – 2 ערבים.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

 

קרן קורת - מסלול AACI למיקרואנטרפרייז

קרן למתן הלוואות למטרת הרחבה של עסקים קטנים קיימים.

תנאי ההלוואות:

 • סכום מ- 20,000 ועד 90,000 ₪.
 • תקופת פירעון עד 3 שנים.
 • ריבית בשיעור פריים פלוס 2.25%.
 • בטחונות – ערבות אישית של היזמים, ערבות אישית של בני/בנות זוגם ,ערב חיצוני (לפי החלטת הבנק והקרן), ערבות הקרן.
 • מתבצע על ידי בנק אוצר החייל.
 • ערבות הקרן ממוצעת: 60%.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

קרן קורת - מסלול פיתוח הנגב והגליל

קרן המיועדת להענקת ערבויות להלוואות וסבסוד ריבית המאפשרת אספקת מימון לעסקים קטנים מהנגב והגליל אשר מתקשים לגייס אשראי.

תנאי ההלוואות:

 • סכום מ- 50,000 ועד 750,000 ₪.
 • תקופת פירעון עד 5 שנים, עד שישה חודשי גרייס.
 • ריבית בשיעור פריים פלוס 1.5%
 • בטחונות – ערבות אישית של היזמים, ערבות אישית של בני/בנות זוגם, בטחונות מטריאליים ו/או ערבים לפי החלטת ועדת האשראי (אך לא פחות מ- 25% מגובה אשראי) ערבות הקרן.
 • מתבצע ע"י בנק לאומי.
 • ערבות הקרן ממוצעת: 50%.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

קרן קורת - הלוואות למגזר הערבי-ישראלי

קרן המיועדת להענקת ערבויות להלוואות וסבסוד ריבית המאפשרת אספקת מימון לעסקים קטנים מהמגזר הערבי-ישראלי אשר מתקשים לגייס אשראי.

תנאי ההלוואות:

 • סכום עד 300,000 ₪.
 • תקופת פירעון עד 60 חודשים, עד שלושה חודשי גרייס.
 • ריבית בשיעור פריים פלוס 1.95%.
 • בטחונות – ערבות אישית של בעלים על כל הסכום, ערבות אישית של בני/בנות זוגם של בעלים, 25% מינימום בטחונות מטריאליים וערבים לפי החלטת ועדת האשראי.
 • מתבצע בשיתוף בנק ערבי ישראלי.
 • ערבות הקרן ממוצעת: 55%.

למידע נוסף ולהגשת בקשת הלוואה לקרן – ביעילות, בקלות ובמהירות התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507*.

 

למה אנחנו?

 • כי אנחנו חברה רשומה כחוק, מורשית במתן ייעוץ כלכלי ועובדת אך ורק עם מקורות מימון חוקיים כבנקים, חברות ביטוח, קרנות מדינה וחברות כרטיסי אשראי.
 • כי יש לנו מומחים מהמעלה הראשונה בעלי ניסיון רב המכירים את מערכת הבנקאות מבפנים והפותרים כמעט כל בעיה.
 • כי איתנו אתם לא לבד אלא חלק ממשפחה גדולה המהווה קבוצת לחץ משמעותית מול המוסדות הפיננסיים.
 • כי השירות שלנו מקצועי ויצירתי, הוגן ומותאם אישית, ממוקד לקוח ואובייקטיבי, ללא תלות במוסד פיננסי כלשהו, מהיר ביותר ועם אפס בירוקרטיה.
 • כי אנו זמינים עבורכם במוקד ספירלי ישיר בטלפון 5507* ובאתר האינטרנט www.spiraly4u.co.il כך שתוכלו לפנות אלינו בכל בקשה 24 שעות ביממה ולקבל פתרונות בזמן קצר ביותר.

 

קצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם
שלחת? הרווחת!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות