כל השירותים

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא לנכס חדש…

לעיתים, בעת מכירת דירתכם, עליה קיימת משכנתא לטובת הבנק, לא תהיו מעוניינים לסלק את המשכנתא הקיימת מסיבות שונות, כמו תנאי משכנתא טובים, עמלות פירעון מוקדם גבוהות וכו', ולכן תעדיפו לבצע גרירה של המשכנתא כפי שהיא.

האפשרויות העומדות בפניכם בעת גרירת המשכנתא

לפניכם שתי אפשרויות:

  1. לגרור את המשכנתא הקיימת לנכס החדש שלכם: במקרה זה לא יחולו שינויי בתנאי המשכנתא (אם כי בהלוואות זכאות יתכן שעל פי הוראת משרד הבינוי השיכון יהיה צורך בשינוי תנאי ההלוואה).
  2. לגרור את המשכנתא הקיימת לפיקדון או לערבות בנקאית: לקוחות בעלי חשבון בבנק בו מתנהלת המשכנתא, או המעוניינים לפתוח בו חשבון, יכולים לגרור את המשכנתא כנגד פיקדון שיתנהל בבנק זה וישועבד כבטוחה למשכנתא הקיימת, שתוקפא עד שעבוד הנכס הנרכש. לקוחות שאין להם חשבון בבנק בו מתנהלת המשכנתא, יוכלו לגרור את המשכנתא כנגד ערבות בנקאית (כנגד שיעבוד הכסף בבנק השוטף שלהם). הסכום של הפיקדון או הערבות, שיידרשו לטובת העניין, יהיה שווה ליתרת המשכנתא כפי שתהיה באותה עת בתוספת אחוז קטן מסוים (לצורך ביטחון באם היתרה תגדל עקב מדד זה או אחר). בזמן ההקפאה הלווים ממשיכים לשלם את החזרי המשכנתא החודשיים כרגיל. תקופת ההקפאה מוגבלת בזמן בהתאם לסיכום עם הבנק.

 

במקרים של גרירת כספי הלוואת זכאות, תנאי ההלוואה עשויים להשתנות במעבר מיישוב ליישוב, בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון.

ניתן כמובן להגיש בעת הצורך בקשה למשכנתא נוספת להשלמת רכישת הנכס החדש.

 

על פי הוראות המפקח על הבנקים / ניהול בנקאי תקין / נהלים למתן הלוואות לדיור – תאגיד בנקאי לא יסרב לבקשת לווה לשעבד נכס חילופי במקום הנכס הממושכן להבטחת הלוואתו (גרירת משכנתא), ולא ישנה את תנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות ויודיע ללווה את הסיבה לכך. כסיבות סבירות לסירובו של תאגיד בנקאי למתן הסכמתו לגרירת משכנתא ניתן לראות, בין היתר, את המקרים הבאים:

  • אם המדובר בהלוואה שניתנה מפיקדונות צד שלישי ועל פי תנאיו (אלא אם קיבל הלווה את אישורו של המפקיד).
  • אם הביטחונות לגבי יתרת ההלוואה בעת הגרירה פחותי ערך לעומת הביטחונות המקובלים בתאגיד הבנקאי באותו מועד לגבי מתן הלוואות.

 

לגרירת המשכנתא ביעילות, בקלות ובמהירות, התקשרו עכשיו למומחי המשכנתאות שלנו במוקד ספירלי 5507* או מלאו פרטים בטופס בקשה למשכנתאקצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס משמאל ונחזור אליכם בהקדם.

קצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם
שלחת? הרווחת!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות