כל השירותים

תזרים מזומנים – ניתוח וניהול

תזרים מזומנים – ניתוח וניהול בשיטה חדשנית וייחודית…

תזרים מזומנים שוטף הינו ה"חמצן" המאפשר המשך קיומו של כל עסק כ"עסק חי". ניהול וניתוח תזרים המזומנים השוטף, והבנת הפערים בינו לבין הדיווח החשבונאי, מאפשרים לארגון שליטה ובקרה על המצב הכספי האמיתי בכל נקודת זמן ומסייעים לו לקבל החלטות ניהוליות ואסטרטגיות נכונות. המומחים הכלכליים של ספירלי פתחו עבורכם, עסקים וחברות קטנים ובינוניים, שיטה חדשנית לניתוח וניהול תזרים המזומנים השוטף השמה דגש על הצרכים הייחודיים של הארגון. השיטה מבוססת על הנהלת החשבונות של הארגון (אך אינה מחליפה אותה!), מבוצעת במשרדי העסק/החברה ומפוקחת שוטף על ידי רו"ח חיצוני מטעם ספירלי.

להלן השירותים המוצעים במסגרת השיטה החדשה לניתוח וניהול תזרים המזומנים:

ניתוח וניהול תזרים מזומנים – הבנת הקשר העקיף לדו"ח רווח והפסד

 • מעקב ובקרת מזומנים שהתקבלו ו/או יצאו מהארגון.
 • מעקב ובקרת תשלומים/תשלומים חריגים ומהותם.
 • ניתוח תנועות תזרימיות חריגות המעוותות את תמונת המצב הכספי.
 • ניהול תזרים המזומנים ברמה יומית/שבועית/חודשית.

ניתוח וניהול תזרים מזומנים – תנועות תזרימיות והיערכות כספית וניהולית

 • הפקת דו"ח "תמונת מצב כספית" המשקף חיסכון/גירעון תזרימי ברמה חודשית.
 • הפקת דו"ח "תחזית תנועות תזרימיות" לקביעת התזמון הנכון להוצאת כספים מהארגון.
 • איסוף וריכוז נתונים מבנקים, מוסדות, הנהלת חשבונות והצגתם בצורה ברורה ושיטתית במחשבי העסק/החברה, כולל מספרי השוואה מתקופות שונות, והצגה גרפית להמחשת הנתונים.

ניתוח וניהול תזרים מזומנים – דיווח מהימן של דו"ח רווח והפסד

 • בדיקת הוצאות שוטפות חסרות ו/או חיובי יתר.
 • ניתוח תנועות חריגות – ריבית רבעונית, מענקים, קנסות, זיכויים וכולי.
 • דיווח לפי חתכים ייחודים – סניפים, מגזרים, מרכזי רווח, מחלקות, קבוצת חברות וכדומה.
 • ניתוח רווח והפסד לצורך תחזית עתידית.

ניתוח וניהול תזרים מזומנים – פעילות מול הבנקים

 • בחינת הוצאות המימון.
 • בחינת הרכב האשראי הקיים ומציאת תמהיל אופטימלי.
 • בדיקת כדאיות אשראי חוץ בנקאי.

שירותים נוספים

 • בניית דו"חות פנים ארגוניים.
 • הדרכה וליווי צוות הנהלת החשבונות.
 • בניית תקציב ארגוני ובקרת הסטיות ממנו.
 • תמחור פרויקטים ובדיקת כדאיות השקעות.
 • מציאת נקודת איזון הוגנת בין מספר שותפים כנגזרת מההשקעה הכספית/פיזית.

 

רוצים לנהל את תזרים המזומנים בצורה חכמה? התקשרו עכשיו למומחים שלנו במוקד ספירלי 5507* או צרו קשר באמצעות טופס פנייהקצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס משמאל ונחזור אליכם בהקדם.

קצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם
שלחת? הרווחת!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות